Medlemskap Svenskt Näringsliv

Branschföreningen Sveriges Managementkonsulter har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv - och tillsammans är vi den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även blir medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Att vi är en del av Svenskt Näringsliv betyder också att vi blir en del av en bred expertkunskap inom bland annat arbetsmarknadsområdet och därmed en stark påverkanskraft. Det ger även en extra tyngd i våra egna branschspecifika frågor. Årsavgiften i Svenskt Näringsliv för medlemsföretag av vår storlek är 428 SEK exkl. moms.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det kan handla om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energifrågor, infrastruktur m. m. Svenskt Näringsliv arbetar både nationellt och lokalt via 21 regioner för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar och bättre företagsklimat för alla företag i hela landet. Via Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel bevakar och påverkar vi beslutsfattare inom EU. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb och ett bättre Sverige – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Läs mer www.svensktnaringsliv.se/medlem/.