MEDLEMSFÖRMÅNER

Som medlemsföretag får ni även tillgång till en rad medlemsförmåner. Dels direkt via vår branschorganisation och dels via Svenskt Näringsliv samt den internationella organisationen ICMCI.


FÖRMÅNER VIA SVERIGES MANAGEMENTKONSULTER

 • Inbjudningar till våra evenemang och seminarier för branschutveckling, kompetensförbättring och erfarenhetsutbyte. Cirka 6-10 gånger per år.  
 • Stöd och rådgivning inom juridiska och affärsmässiga frågor.
 • Möjlighet att vid behov diskutera dilemman med vårt etiska råd.
 • Tillgång till färdiga mallar och underlag anpassade för konsultbolag, exempelvis allmänna bestämmelser.
 • Synlighet på SAMC:s hemsida och andra marknadsföringskanaler för branschen.
 • Möjlighet att erhålla certifieringar som CMC (Certified Management Consultant) för professionell status.


AUTOMATISKT MEDLEMSKAP I SVENSKT NÄRINGSLIV

Detta innebär även:                                                                                                                              
 • Tillgång till branschanpassade kollektivavtal.
 • Tillgång till enkla och förmånliga pensions- och försäkringslösningar med möjlighet att ta del av en förmånlig rabatt på omställnings-försäkringarna. 
 • Tillgång till lönestatistik.
 • Tillgång till lokala nätverk i alla Sveriges 21 regioner.
 • Möjlighet att ta del av inspelade webinar, möten, seminarier på aktuella teman samt arbetsgivardagar, cirka 10 gånger per månad. 


AUTOMATISKT MEDLEMSKAP i ICMCI

Detta innebär även:                                                                                                                              
 • Kontinuerlig information om trender och utveckling inom branschen.
 • Tillgång till onlinekurser, seminarier, konferenser, utbildningar och möten, cirka 2 gånger per månad. 
 • Möjlighet att medverka på den årliga CMC-konferensen vilken anses vara den främsta konferenser för Managementkonsulter över hela världen.
 • Möjlighet att delta i utmärkelsen Constantinus International Award