STYRELSE OCH RÅD

Styrelsen för Sveriges Managementkonsulter består av representanter från olika medlemsföretag. Detta är styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024.

Ordförande och representant Svenskt Näringsliv
Thomas Claudelin - Propia AB 
info@samc.se, thomas.claudelin@propia.se

+46 706 699 738

Vice ordförande
Ska utses

 

Marcus Wideroth - Sherpa Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
marcus.wideroth@sherpamanagement.se
+46 708 25 53 32

Gunnila Masreliez-Steen - Kontura International AB
mz@kontura.se
+46 709 81 42 51

Johanna Fransson

Anders Molinder - Propia AB

anders.molinder@propia.se
+46 70 669 9734

Anna Jensen - Prové AB
anna.jensen@prove.se
+46 768 401 409
 

Thomas Krook

Julia Viklund - Ekan Management
julia.viklund@ekan.com
+46 73 360 9788

Revisor

Robert Schuman

Parsells Revisionsbyrå AB representerade av Alexandra Strand

Certifieringsrådet

Rådet certifierar medlemmar i enlighet med den internationella CMC-standarden. 

Anders Höijer

Anders Höier - Ordförande
Ekan Management AB
anders.hoier@ekan.com

Anders Höijer

Christian Ax
Professor Göteborgs Universitet
christian.ax@gu.se
 

Anders Höijer

Marcus Wideroth
Sherpa Management AB
marcus.wideroth@sherpamanagement.se

Valberedningen

Anders Höijer

Dag Larsson
Ekan Management AB
dag.larsson@ekan.com

Lilian Klasson
House of Stratvise AB
lilian.klasson@stratvise.com

Etiska rådet

Ger råd och anvisningar om de etiska riktlinjernas tillämpning. 

Evelina Kambre - Sammankallande
Certified Management Consultant (CMC)
Ekan Management AB
evelina.kambre@ekan.com
 

Ulf Boman

Eva Ohlsson
Eight AM AB
eva@eight-am.se

Ulf Boman

Malin Domeij
Certified Management Consultant (CMC)
Domeij Consulting AB
malin@domeijconsulting.se

Strategirådet

Har en rådgivande funktion till Styrelsen och består av  medlemsföretags lednings- eller styrelsepersoner. Syftet är att bidra till att utveckla kompetens och kvalitet i branschen och påskynda eftersträvad utveckling enligt föreningens syfte. 

Sammankallande
Thomas Claudelin - Propia AB
info@samc.se, thomas.claudelin@propia.se

Övriga medlemmar
Dag Larsson - Ekan Management AB
Rolf Berndtsson - House of Stratvise AB
Madelene Bolling - Propia AB
Gunnila Masreliez Steen - Kontura International AB
Mats Lindgren, Kairos Future
Thomas Krook - Indea