STYRELSE OCH RÅD

Styrelsen för Sveriges Managementkonsulter består av representanter från olika medlemsföretag. Detta är styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024.

Ordförande och representant Svenskt Näringsliv
Thomas Claudelin - Propia AB 
info@samc.se, thomas.claudelin@propia.se

+46 706 699 738

Malin Wennebro

Vice ordförande
Malin Wennebro - Ekan Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
info@samc.se, malin.wennebro@ekan.com
 

Marcus Wideroth - Sherpa Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
marcus.wideroth@sherpamanagement.se
+46 708 25 53 32

Gunnila Masreliez-Steen - Kontura International AB
mz@kontura.se
+46 709 81 42 51

Johanna Fransson

Anders Molinder - Propia AB

anders.molinder@propia.se
+46 70 669 9734

Malin Domeij

Malin Domeij - Domeij Consulting AB
Certified Management Consultant (CMC)
malin@domeijconsulting.se
+46 73 274 3025
 

Thomas Krook

Thomas Krook - INDEA
Thomas.Krook@indea.se
+46 705 790 30

Jörgen Jedbratt

Jörgen Jedbratt - Kairos Future
jorgen.jedbratt@kairosfuture.com
+46 705 801463

Suppleant

Johanna Fransson Lindholm

Johanna Fransson  Lindholm - Propia AB
johanna.fransson.lindholm@propia.se 

Revisor

Robert Schuman

Parsells Revisionsbyrå AB representerade av Alexandra Strand

Certifieringsrådet

Rådet certifierar medlemmar i enlighet med den internationella CMC-standarden. 

Anders Höijer

Anders Höier - Ordförande
Ekan Management AB
anders.hoier@ekan.com

Anders Höijer

Christian Ax
Professor Göteborgs Universitet
christian.ax@gu.se
 

Anders Höijer

Marcus Wideroth
Sherpa Management AB
marcus.wideroth@sherpamanagement.se

Valberedningen

Anders Höijer

Dag Larsson
Ekan Management AB
dag.larsson@ekan.com

Anders Höijer

Gunnar Lindebo
House of Stratvise AB
gunnar.lindebo@stratvise.com

Etiska rådet

Ger råd och anvisningar om de etiska riktlinjernas tillämpning. 

Evelina Kambre - Sammankallande
Ekan Management AB
evelina.kambre@ekan.com

Ulf Boman

Eva Ohlsson
Eight AM AB
eva@eight-am.se

Strategirådet

Har en rådgivande funktion till Styrelsen och består av  medlemsföretags lednings- eller styrelsepersoner. Syftet är att bidra till att utveckla kompetens och kvalitet i branschen och påskynda eftersträvad utveckling enligt föreningens syfte. 

Sammankallande
Thomas Claudelin - Propia AB
info@samc.se, thomas.claudelin@propia.se

Övriga medlemmar
Dag Larsson - Ekan Management AB
Rolf Berndtsson - House of Stratvise AB
Madelene Bolling - Propia AB
Gunnila Masreliez Steen - Kontura International AB
Mats Lindgren, Kairos Future
Thomas Krook - Indea