STYRELSEN

Styrelsen för Sveriges Managementkonsulter består av representanter från olika medlemsföretag.

Ordförande och Representant Svenskt Näringsliv
Lilian Klasson - House of Stratvise AB
info@samc.se, lilian.klasson@stratvise.com

+46 708 25 00 12

Malin Wennebro

Vice ordförande
Malin Wennebro - Ekan Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
info@samc.se, malin.wennebro@ekan.com

Marcus Wideroth - Sherpa Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
marcus.wideroth@sherpamanagement.se
+46 708 25 53 32

Gunnila Masreliez-Steen - Kontura International AB
mz@kontura.se
+46 709 81 42 51

Johanna Fransson

Anders Molinder - Propia AB

anders.molinder@propia.se
+46 70-6699734

Malin Domeij

Malin Domeij - Domeij Consulting AB
Certified Management Consultant (CMC)
malin@domeijconsulting.se
+46 73 274 3025

Thomas Krook

Thomas Krook - INDEA
Thomas.Krook@indea.se
+46 705 790 30

Jörgen Jedbratt

Jörgen Jedbratt - Kairos Future
jorgen.jedbratt@kairosfuture.com
+46 705 801463

Revisor

Robert Schuman

Parsells Revisionsbyrå AB representerade av Alexandra Strand

Certifieringsrådet

Rådet certifierar medlemmar i enlighet med den internationella CMC-standarden. 

Anders Höijer

Anders Höier - Ordförande
Ekan Management AB
anders.hoier@ekan.com

Andreas Werr

Andreas Werr
Professor Handelshögskolan i Stockholm
Andreas.Werr@hhs.se

Anders Höijer

Christian Ax
Professor Göteborgs Universitet
christian.ax@gu.se
 

Anders Höijer

Marcus Wideroth
Sherpa Management AB
marcus.wideroth@sherpamanagement.se

Valberedningen

Anders Höijer

Dag Larsson
Ekan Management AB
dag.larsson@ekan.com

Anders Höijer

Gunnar Lindebo
House of Stratvise
gunnar.lindebo@stratvise.se

Etiska rådet

Ger råd och anvisningar om de etiska reglernas tillämpning. 

Evelina Kambre - Sammankallande
Ekan Management AB
evelina.kambre@ekan.com

Ulf Boman

Eva Ohlsson
Eight AM AB
eva@eight-am.se