ANMÄLAN TILL CERTIFIERING

Sveriges Managementkonsulter ansvarar för den internationella CMC-certifieringen i Sverige.
CMC-certifieringen är den enda internationella certifieringen av managementkonsulter i Sverige som är godkänd av ICMCI.

Vill du anmäla dig till för certifiering tar du kontakt med Anders Höier, ordförande i certifieringsrådet, via mail på anders.hoier@ekan.com

Mer information om certifieringsrådets medlemmar finns under Styrelse och råd.

"För oss är det viktigt att veta att de konsulter vi anlitar har en verifierad och oberoende certifiering som är internationellt godkänd. Det gör det så mycket enklare att veta att vi får kvalitet i det som levereras"