Klagomål och överklagan kring certifiering eller återcertifiering CMC

Process

En medlem som är missnöjd med certifieringsrådets avslag av ansökan om att påbörja certifieringsprocessen eller med beslutet om sin certifiering/återcertifiering kan anmäla ett klagomål eller en överklagan till certifieringsrådet.

En väl fungerande klagomålshantering ger SAMC möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister, när det gäller felaktigheter i certifieringsprocessen, ändra i sin del av processen eller ta frågan om förbättring  vidare till det internationella organet ICMCI, som äger certifieringsprocessen.

Hur lämnar jag ett klagomål eller en överklagan?

 1. Medlem som är:
  - missnöjd med certifieringsrådets avslag av ansökan om att påbörja certifieringsprocessen, eller
  - med beslutet om sin certifiering eller återcertifiering,
  bör så snart möjligt, vända sig till certifieringsrådet, med en beskrivning av vad som anses oskäligt (mail skickas till ordförande i certifieringsrådet).
 2. På samma ställe kan man även lämna förbättringstips.
 3. Certifieringsrådet hanterar, så snart som möjligt,  frågan, senast inom 1 månad, från det att klagomålet skickats in och beskriver skäl till sitt beslut i svaret.
 4. Om medlem önskar överklaga certifieringsrådets beslut,  kan den vända dig till styrelsen (info@samc.se), som tar upp ärendet, så snart som möjligt.
 5.  Styrelsen kommer, i sitt svar, att beskriva skäl till beslutet. De hanterar ärendet inom 2 månader.
SAMC loggar klagomål, överklaganden och svar och sparar i maximalt 3 år.