ETISKA RIKTLINJER

Kammarkollegiet kräver i sin upphandling av Managementkonsulter att man som företag måste ha och följa etiska riktlinjer. Sveriges Managementkonsulter har sedan starten definierat etiska riktlinjer för sina medlemmar som man genom medlemsskapet godkänner att man följer.

För att ta del av Sveriges Managementkonsulters etiska riktlinjer krävs att du är medlem i föreningen.

Som medlem mailar du info@samc.se för att ta del av riktlinjerna för att bland annat kunna använda dessa som underlag i en upphandling.

Arbetar du med upphandling och vill veta hur det etiska riktlinjerna ser ut för medlemmar i Sveriges Managemtkonsulter mailar du info@samc.se för att få en kopia på dessa riktlinjer.

Etiska rådet

Sveriges Managementkonsulter har ett etiskt råd som löpande arbetar med olika etiska frågeställningar.
Ta gärna kontakt med rådet om du har frågor som gäller det etiska området i ditt yrkesutövande.

Medlemmar i rådet är
Evelina Kambre-Öberg, Ekan Management (sammankallande)

Ann Malmsten, Indea
 

Etiska dilemman

Vi ställs ibland inför olika etiska dilemman. Etiska rådet har arbetet med ett antal typfall på dilemman för att förtydliga hur man bör förhålla sig i olika situatioer.