ETISKA RIKTLINJER

Kammarkollegiet kräver i sin upphandling av Managementkonsulter att man som företag måste ha och följa etiska riktlinjer. Sveriges Managementkonsulter har sedan starten definierat etiska riktlinjer för sina medlemmar som man genom medlemsskapet godkänner att man följer.

För att använda dig av Sveriges Managementkonsulters etiska riktlinjer krävs att du är medlem i föreningen.

En uppdatering av de etiska riklinjerna kommer att påbörjas under året 2020.
 

Etiska rådet

Sveriges Managementkonsulter har ett etiskt råd som löpande arbetar med olika etiska frågeställningar.
Ta gärna kontakt med rådet om du har frågor som gäller det etiska området i ditt yrkesutövande.

Medlemmar i rådet är
Ann Malmsten - Sammankallande
Indea

Evelina Kambre
Ekan Management

Gunnila Masreliez-Steen (adj.)
Kontura International AB

Etiska dilemman

Vi ställs ibland inför olika etiska dilemman. Etiska rådet har arbetet med ett antal typfall på dilemman för att förtydliga hur man bör förhålla sig i olika situatioer.