Etiska dilemman - Dold agenda

Frågeställningen

Du har stöttat en ledningsgrupp i deras förändringsarbete. Från att från början varit gruppens bollplank och rådgivare har VD bett dig fungera som stöd för en enskild person i ledningsgruppen. 
Så småningom inser du att VD och andra inflytelserika personer har andra planer för den person du hjälper. Man vill helt enkelt göra sig av med vederbörande men som VD uttryckte det - ”vi låter honom hållas ett tag till av taktiska skäl”.
Vad gör du?

Etiska rådets kommentar

Du har hamnat i en oklar situation kring vem som är din uppdragsgivare och vilka ramar som gäller för ditt uppdrag. När gamla uppdrag glider över i nya är det lika viktigt att precisera förutsättningarna och definiera uppdragsgivaren, som när du tar dig an ett helt nytt uppdrag. 
När man har haft ett uppdrag som gäller en grupp och därefter utför uppdrag för en enskild person i gruppen är det särskilt viktigt att beakta och klargöra områden som rör motstridiga intressen och konfidentialitet mellan parterna.