DET HÄR FÅR DU SOM MEDLEM

Genom att vara medlem i Sveriges Managementkonsulter kan du känna trygghet i att ta en branschorganisation som står bakom dig, antingen som enskild individ eller för företaget. Genom ditt medlemskap kan även du vara med att bidra till utvecklingen av branschen. Genom SMK kan du även certifiera dig som CMC, Certified Management Consultant, en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik.

Genom ett medlemskap får du:

  • En branschorganisation som företräder dig i frågor av betydelse för branschens utveckling och statusupprätthållande inom både offentlig såväl som privat sektor
  • Möjligheten till att själv bidra till utveckling av managementkonsultbranschen
  • Uppvisad kvalitetsstämpel mot beställare vilka får en större trygghet med managementkonsulter som följer SMK:s riktlinjer
  • Ett kontaktnät bland managementkonsultkollegor samt inbjudan till våra event för branschutveckling och erfarenhetsutbyte
  • Möjlighet till certifiering som CMC, Certified Management Consultant, vilket ger professionell status som gör att du särskiljer dig på marknaden.
  • Möjlighet att vända sig till vårt etiska råd för frågor


Vidare medverkar du som medlem i SMK till att managementkonsultbranschen stärks, etiken lyfts fram och imagen höjs vilket skapar ordning i marknaden och ökad lönsamhet för branschens företag.

Bli medlem redan idag!

Sveriges Managementkonsulter välkomnar både företag och individuella managementkonsulter som medlemmar. Som medlem ska du vara väl insatt i våra stadgar och följa våra etiska riktlinjer i din yrkesutövning.
Om du önskar bli medlem fyller du i nedanstående ansökan så kontaktar vi dig.

Välkommen som medlem.

Medlemskap Svenskt Näringsliv

Vi i Sveriges Managementkonsulter har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv - och vi tillsammans är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även blir medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Att vi har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv betyder också att vi blir en del av en bred expertkunskap inom bland annat arbetsmarknadsområdet och därmed en stark påverkanskraft. Det ger oss också en extra tyngd i våra egna branschspecifika frågor.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det kan handla om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energifrågor, infrastruktur m m. Svenskt Näringsliv arbetar både nationellt och lokalt via 21 regioner för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar och bättre företagsklimat för alla företag i hela landet. Via Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel bevakar och påverkar vi beslutsfattare inom EU. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb och ett bättre Sverige – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Läs mer www.svensktnaringsliv.se/medlem/.