Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är
en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle.

Som branschorganisation ska vi aktivt verka för att att utveckla
branschen och därmed bidra till starka och välmående företag.

SVERIGES MANAGEMENTKONSULTER


Sveriges Managementkonsulter, SMK, är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. 

Vi bildades 6 april 1967 med Holger Bohlin som ordförande. Vår vision är att vara det naturliga valet av branschorganisation för alla managementkonsultföretag i Sverige. Sveriges Managementkonsulter ingår i Svenskt Näringsliv, FEACO (Federation Europeénne des Association de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes). Vi är även anslutna till Nordiska Managementkonsultföreningen.

Vi finns till för våra medlemmar, vilka bjuds in till att aktivt arbeta med utveckling av branschen och även vid behov få stöd från SMK.
Viktiga områden för vårt arbete är:

  • Opinionsbildning
  • Etiska riktlinjer
  • Etablering av standards
  • Påverkan på upphandlingsregler och annan lagstiftning


Som branschorganisation värnar vi managementkonsultrollen som profession. Managementkonsulter anslutna till Sveriges Managementkonsulter följer alltid etiska riktlinjer och allmänna bestämmelser som antingen kunden åberopar eller som Sveriges Managementkonsulter tillhandahåller. Dessa baseras på internationella standarder, riktlinjer och utbildning som tillhandahålls av det internationella branschorganet International Council of Management Consulting Institutes, (ICMCI).

Utveckling av branschen och dess förutsättningar

Samhället och näringslivet utvecklas ständigt. Denna allmänna utveckling som ständigt pågår och som just nu präglas mycket av
bl. a. digitalisering är utgör inget hot mot vår bransch. Utveckling är ju vårt levebröd! Förändringarna fångas normalt upp av företagen i branschen eller av konsulterna själva och omvandlas till utveckling för våra kunder. De som inte hänger med försvinner snabbt.

Managementkonsultbranschen i Sverige har dock under de senaste åren kraftigt utsatts för hot och dess villkor har i många fall kraftigt försämrats. Bland annat är prisbilden i många fall i nivå som på med priser från nittiotalets mitt. Det finns flera orsaker till de försämringar som sker. Detta kan förklaras i många termer. Några av dessa är framväxten utvecklingen av LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och hur den tillämpas, bemanningsföretagens framväxt, andra branscher, såsom IT, Teknikkonsulter med fleras intrång på managementkonsultområdet och mycket annat. Gemensamt är att dessa företags intressen tas till vara genom starka branschorganisationer samtidigt som Managementkonsulterna har en svag anslutning till SMK och hävdar sig för dåligt. Samtidigt har kunskapen om vad som skiljer managementkonsulter från andra konsulter har i stora delar gått förlorad och marknaden kan liknas med den i Marrakech där allt förekommer. Detta vill vi ändra på genom att mobilisera fler medlemmar för att bli mer kraftfulla i vårt agerande för hela branschens bästa.