Etiska dilemman - När kompetensen saknas

Frågeställning

Du har genomfört flera framgångsrika uppdrag för en uppdragsgivare och nu har du fått en förfrågan om ett nytt uppdrag. Det ligger inte riktigt inom ditt kompetensområde och det finns andra som behärskar temat väsentligt bättre än du. Du känner dig tveksam men uppdragsgivaren insisterar på att just du ska ta dig an uppdraget eftersom denne har stort förtroende för dig. Själva uppdraget verkar spännande och intressant. Vad gör du? 

Etiska rådets kommentar

Det är professionellt av dig att reflektera kring din egen kompetens och om du kan möta de förväntningar och krav som uppdraget och uppdragsgivaren ställer på dig. Att alltid säga nej till uppdrag som ligger i utkanten av ens komfortzon verkar inte rimligt och bidrar inte till utveckling av konsultrollen.
Ett sätt att säkra kompetens och kvalité i uppdrag är exempelvis att ordna så att man har tillgång till mer erfarna och kunniga kollegor, externa handledare eller mentorer i bakgrunden. Ett annat sätt kan vara att genomföra uppdraget tillsammans med någon mer kunnig person. Om du bedömer att gapet mellan din förmåga och kompetens och uppdragsgivarens behov är för stort är det mer professionellt att överföra uppdraget till någon annan.