INTERNATIONELL STANDARD

En europeisk standard har tagits fram som gör det enklare att upphandla managementkonsulter. Standarden, som tog tre år att hamra fram, hjälper konsultföretagen att beskriva sina tjänster på ett tydligt och enhetligt sätt.

I Sverige upphandlas varje år konsulttjänster inom managementområdet för omkring 7 miljarder kronor. Nu finns det en europeisk standard att luta sig mot vid upphandling av denna typ av tjänster.
Det är Swedish Standards Institute, Sis, som har samlat de svenska intressenterna i detta europeiska standardiseringsarbete. Den certifierade managementkonsulten Lars Aspling representerar branschföreningen Sveriges Managementkonsulter.
Lars Aspling har varit svensk representant och sakkunnig i den tekniska kommitté som i tre år arbetat med utformningen av den nya europeiska standarden. Enligt honom vinner alla på att utgå från en gemensam struktur vid upphandling:
– Vi hoppas att den nya standarden ska öka insikten om att tjänsterna bygger på öppenhet, samverkan och kompetensutbyte mellan köpare och säljare. Syftet är att uppdraget ska genomföras på ett effektivt sätt utifrån de verkliga förutsättningarna som gäller i det enskilda fallet för att realisera målet med uppdraget.

 

Las Aspling, sakkunnig i tekniska kommittéen:
- Vi hoppas att den nya standarden ska öka insikten om att tjänsterna bygger på öppenhet, samverkan och kompetensutbyte mellan köpare och säljare. Syftet är att uppdraget ska genomföras på ett effektivt sätt utifrån de verkliga förutsättningarna som gäller i det enskilda fallet för att realisera målet med uppdraget.