Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är
en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle.

Som branschorganisation ska vi aktivt verka för att att utveckla
branschen och därmed bidra till starka och välmående företag.

SVERIGES MANAGEMENTKONSULTER

Sveriges Managementkonsulter, SMK, är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. 

Vi bildades 6 april 1967 med Holger Bohlin som ordförande. Vår vision är att vara det naturliga valet av branschorganisation för alla managementkonsultföretag i Sverige. Sveriges Managementkonsulter ingår i Svenskt Näringsliv, FEACO (Federation Europeénne des Association de Conseils en Organisation) och ICMCI (International Council of Management Consulting Institutes). Vi är även anslutna till Nordiska Managementkonsultföreningen.

Vi finns till för våra medlemmar, vilka bjuds in till att aktivt arbeta med utveckling av branschen och även vid behov få stöd från SMK.
Viktiga områden för vårt arbete är:

  • Opinionsbildning
  • Etiska riktlinjer
  • Etablering av standards
  • Påverkan på upphandlingsregler och annan lagstiftning

Som branschorganisation värnar vi managementkonsultrollen som profession. Managementkonsulter anslutna till Sveriges Managementkonsulter följer alltid etiska riktlinjer och allmänna bestämmelser som antingen kunden åberopar eller som Sveriges Managementkonsulter tillhandahåller. Dessa baseras på internationella standarder, riktlinjer och utbildning som tillhandahålls av det internationella branschorganet International Council of Management Consulting Institutes, (ICMCI).

Utveckling av branschen och dess förutsättningar

Samhället och näringslivet utvecklas ständigt. Denna allmänna utveckling som ständigt pågår utgör inget hot mot vår bransch.  Förändringar fångas normalt upp av företagen i branschen eller av konsulterna själva och omvandlas till utveckling för våra kunder. 

Managementkonsultbranschen i Sverige har dock under de senaste åren utsatts kraftigt för utmaningar och dess villkor har i många fall kraftigt försämrats. Bland annat är prisbilden i många fall i nivå med priser vi hade under nittiotalets mitt. Det finns flera orsaker till de försämringar som sker. Några av dessa är utvecklingen och tillämpningen av LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), bemanningsföretagens framväxt och andra branscher och deras intrång på managementområdet. Samtidigt har kunskapen om vad som skiljer managementkonsulter från andra konsulter i stora delar gått förlorad och marknaden är idag spretig. Detta vill vi ändra på genom att mobilisera fler medlemmar för att bli mer kraftfulla i vårt agerande för hela branschens bästa.

Varför ska man vara medlem i SMK?

”Att tillhöra en branschorganisation som SMK gör att jag får legitimitet i min verksamhet. Som medlem får jag även ta del av färdig dokumentation, såsom Allmänna bestämmelser,  något som gör att jag spar tid och kan agera professionellt vid offertlämningar."
- Torbjörn Johansson, ägare & konsult på Vojigo

”Som företag ser vi det som en självklarhet att vara medlem i en förening som driver branschens gemensamma frågor. Vid sidan av alla andra fördelar det innebär att vara medlem, är detta den enskilt viktigaste för oss.”

- Mats Lindgren, vd Kairos Future
(medlemmar sedan företaget grundades 1993)

"Managementkonsult är ett yrke där man arbetar med kvalificerade frågeställningar och uppdrag. Till sin art är arbetet ofta diskret, känsligt och med kunden som huvudperson. Därmed är konsulternas arbete inte alltid synligt, vilket också gäller för konsultföretagen. Genom att vara medlem i SMK bidrar vi till att visa att vi är en seriös aktör, synliggöra branschens kvalitet och hävda dess existens."

- Dag Larsson, vd Ekan Management