VAD ÄR EN MANAGEMENTKONSULT?

En professionell managementkonsult arbetar på ledningens uppdrag med fokus på företagsövergripande problemställningar.

En professionell managementkonsult ser rollen som ett yrke. 

Managementkonsulten strävar efter ständiga förbättringar i både processen för ledningsutveckling såväl som för egen del. Managementkonsulten tillämpar etiska riktlinjer och arbetar med en kontinuerlig kompetensutveckling. 

En certifierad managementkonsult möter samtliga dessa krav.
 

Kammarkollegiets definition

”Managementkonsulter arbetar på ledningens uppdrag med tillfälliga ofta företagsövergripande problemställningar. Managementkonsulter arbetar med att uppnå förbättringar i organisationer och dess olika processer. Målet är att uppnå maximal affärsnytta eller motsvarande effektiviseringar hos uppdragsgivaren. En viktig del av managementkonsultens uppdrag är att ge objektiv och oberoende rådgivning där kundens bästa står i fokus”