MEDLEMSAVGIFTER

I branschorganisationen kan man vara företagsmedlem eller individuell medlem. 

Beräkning av medlemsavgifter

Företagsmedlem - beräkning av avgifter
1. Serviceavgift: Roten ur/n x 5 000 kr, där n är antalet konsulter i medlemsföretaget – 2000 kr.

2. Medlemsavgift: 500 kr per medlemsföretag.

Exempel:
Företag med 3 konsulter 500 kr per medlemsföretag + √/3 st. = 1,73 x 5000 kr = 8,660 kr – 2000 kr = 7.160 kr (inkl medlemsavgift) plus moms på serviceavgift.

Företag med 10 konsulter 500 kr per medlemsföretag + √/10 st. = 3,16 x 5000 kr = 15,811 kr – 2000 kr = 14.311 kr (inkl medlemsavgift) plus moms på serviceavgift.

Företag med 1 konsult 500 kr per medlemsföretag + √/1 st. = 1,0 x 5000 kr = 5,000 kr – 2000 kr = 3.500 kr (inkl medlemsavgift) plus moms på serviceavgift.

Individuella medlemmar - beräkning av avgifter
Är du intresserad av medlemskap för din personliga del, utan att ditt företag är medlem i föreningen, så gäller samma villkor som för företag med 1 konsult.

Serviceavgiften för en fysisk person är 3000 kr plus moms på serviceavgift och medlemsavgiften är 500 kr.

Läs mer om vad som gäller för individmedlemmar i våra stadgar. Du får som individmedlem gärna använda föreningens logotyp i din personliga presentation.

Däremot kan företaget som du arbetar i inte använda ditt individuella medlemskap i marknadsföring av hela företaget, utan att företaget är medlem i föreningen.