MED MANAGEMENTKONSULTEN I FOKUS

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. Sveriges Managementkonsulter (SMK) är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. Genom att aktivt arbeta med strategiskt viktiga frågor för managementkonsulter kan vi bidra till starka och välmående företag som ständigt utvecklas. 
 

Kalendarium

Nyheter

2019 > 06

Dear Colleagues,

We warmly wish you a Happy International Consultants’ Day!
May our global profession flourish for the benefit of all our societies and nations.

Best wishes from our Chair/CEO Juan Negroni, our Board and our members!


We look forward to seeing you all at our upcoming conference (click below)
 

For and on behalf of IMC USA,
 
Distribution List (in bcc mode for internet security purposes):

  • IMCs (Chairs, Delegates and Executive Directors)
  • ICMCI Committee Members
  • IMC USA Board Members

 
Constantinos A. Stavropoulos CMC®, Lead Delegate
Recipient of IMC USA Distinguished Service Award
Institute of Management Consultants U.S.A.
A Message for You from our members

Tel: +30 210 8964200; Cell: +30 6944440136
LinkedIn: constantinosstavropoulos; Skype: c.stavropoulos

Läs hela inlägget »

Som tidigare meddelats har föreningens grundare, Holger Bohlin avlidit.
Minnesord från GöteborgsPosten 2019-06-02:

Professor emeritus Holger Bohlin har avlidit i en ålder av 97 år. Hans närmaste sörjande är särbo Barbro och sönerna Nils, Bengt och Erik med familjer.

Holger Bohlin föddes i Bromma 1921. Studenten på tekniska gymnasiet i Stockholm 1940. Två år i militären och utbildade sig till värnpliktig fänrik. Holger tog sin ekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm 1946 med bra betyg.

Holger var lärare på Kungliga tekniska högskolan i nationalekonomi och olika ekonomiska ämnen för teknologerna. Holgers ”elever” blev sedermera män i staten och viktiga kontakter i Holgers stora nätverk. Holger var i USA och fick värdefulla internationella kontakter.

Verkställande direktör för Skoindustrins forskningsinstitut, följt av vd för MTM-föreningen. Holger var vice vd på Ekonomisk Företagsledning under fem år och lärde sig konsultyrket.

1960 startade Holger tillsammans med kompanjonen Åke Strömberg, Bohlin & Strömberg. Holger hade uppdrag hos många av Sveriges ledande företag, bland annat Volvo, Facit och Alfa Laval.

Holger var tidigt engagerad i IVA. Invaldes 1969 som ledamot i avd. VI och ordförande i avdelningen i slutet av 70-talet.
1969 utnämndes Holger till professor i industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola.

Under sina 17 år på Chalmers hann Holger med mycket. Undervisning, doktorander, nya verksamheter såsom INDEVO, CIT, CIAB. IMIT och CES. Sektionen Industriell Ekonomi skapades under Holgers tid och efter pensioneringen var Holger bland annat dekanus för den immateriella I-sektionen.

Efter pensioneringen fann Holger en ny mening med livet genom medlemskap i Frimurarsällskapet där han uppnådde högsta graden 2001. Holger var också initiativtagare till den Frimureriska Forskningsgruppen – FFGG i Göteborg.
Holger Bohlin hedrades 1992 med Chalmersmedaljen. Holger var hedersledamot i Svenska Managementkonsultföreningen som han startat. Också hedersledamot i Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Holger hade träffat sin Lisa redan under militärtjänstgöringen. Vid en dans i Piteå blev det love at first sight! 1947 giftermål och sedan kom pojkarna. Holger älskade naturen. Familjen företog flera resor både i Sverige och i Europa. Somrarna tillbringades ofta på den svenska västkusten. Holger gillade sitt sommarställe i Torekov med golfbanan utanför.

Holgers Lisa gick bort i förtid. Holger hade turen att träffa Barbro, som visade Holger en ny värld. Barbro med sin familj och vänner gav Holger livslusten tillbaka. Holger och Barbro, som båda älskade opera hann tillsammans med att uppleva 40 olika operascener i Europa.

Holger Bohlin behärskade det svenska språket. När Holger skrev eller pratade så lyssnade åhörarna andäktigt. Kloka ord kom alltid från Holger. Holger lyssnade och agerade som ett verkligt bollplank. Holger engagerade sig.

Vi som haft förmånen att komma Holger nära och få ta del av hans engagemang, kunnande, klokhet och kamratskap förenat med en stor omtänksamhet kommer att sakna honom mycket.

Björn O. Albrektson, Folke Hjalmers och Leif Johansson

Läs hela inlägget »

Dear Colleagues,
 
First we would like to wish you all a Happy International Consultants day, and as you all know, International consultant’s day is celebrated on the first Thursday of June each year - In 2019 this is Thursday, June 06. As always, our chair is sending you a message.
 
You can view the message and the video at the following link: https://www.cmc-global.org/content/international-consultants-day-2019-message-chair
 
Wishing you all prosperity and advancement in your careers.
 
Kind Regards,
International Council of Management Consulting Institutes

To be a leader in the development of management consulting as a global profession that drives social and economic success.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt

Sveriges Managementkonsulter
Box 331
11173 STOCKHOLM

Mailadress:
info@samc.se