Etiska dilemman - Vems är ansvaret

Frågeställning

Ditt uppdrag närmar sig sitt slut. Du har precis presenterat ditt förslag till ledningsgruppen hos din uppdragsgivare. De är alla nöjda med ditt arbete och förslaget som du har tagit fram. Ledningen vill dock att det är du som presenterar förändringsförslaget för personalen och de fackliga representanterna. 
Förslaget innebär stora förändringar i organisationen vilket gör det troligt att det kommer att väcka känslor och frågor hos många av de närvarande.
Vad gör du?

Etiska rådets kommentarer

Det kan tyckas lämpligt att den som tar fram ett förslag också är den som presenterar det. Även om du som person är bra på att framföra kontroversiell information så gör din roll som managementkonsult det olämpligt. Denna typ av budskap bör ägas och presenteras av ledningen.

Genom att inta ett professionellt förhållningssätt bör du i detta fall påtala för uppdragsgivaren vilka effekter som kan följa av att du som konsult företräder ledningen och dess beslut.