Etiska dilemman - När uppdragsgivarens vill ha hjälp med
upphandling

Frågeställning

Du har under en längre tid fört en dialog med en högre chef inom offentlig sektor. Ni har diskuterat insatser som borde genomföras och du har fört fram flera idéer och förslag till lösningar. Nu ber chefen dig att ta fram ett upphandlingsunderlag och en kravspecifikation för en upphandling med det underförstådda syftet att uppdraget ska hamna hos dig

Etiska rådets kommentar

Det här är en vanligt förekommande situation, där konsulten i dialog med en uppdragsgivare formulerar såväl problem som lösningar. Att uppdragsgivaren i det läget vill att du, som sett såväl problem som lösningar ska få uppdraget kan då upplevas som en praktiskt lösning.
I detta fall är du dock ute på djupt vatten om du formulerar ett upphandlingsunderlag och hjälper uppdragsgivaren att ”rigga” upphandlingen på så sätt gå runt LOU. 

Innan du skriver ett underlag till din kontakt bör du därmed tänka på följande frågor:

  • På vilket sätt kan du hjälpa din kontakt på ett sådant sätt att du kan försvara ditt agerande inför dig själv och konkurrenter?