Etiska dilemman - När uppdragsgivarens kontakt inte räcker till

Frågeställning

Din uppdragsgivare utser en person till din kontaktperson dvs. den som ska agera projektledare för uppdragsgivarens del i uppdraget. Ganska snart står det klart att uppdragsgivarens projektledare, din kontaktperson, inte är tillräckligt kompetent eller på annat sätt olämplig i sin roll.
Vad gör du?

Etiska rådets kommentar

Förutsättningarna bör preciseras vid planering och överenskommelse av uppdraget. Däri ingår även att klargöra såväl uppdragsgivarens som konsultens roll. Konsulten bör också definiera resurser och kompetens hos de personer hos uppdragsgivaren som ingår i projektet. 
Om det är uppenbart att kontaktpersonen inte klarar av sitt uppdrag bör du diskutera frågan med uppdragsgivaren och påtala risken för negativa konsekvenser i genomförandet av uppdraget.