Etiska dilemman - När uppdragsgivarens konkurrent kontaktar dig

Frågeställning

Du har under en tid till och från arbetat åt ledningen i ett större företag. En konkurrent till uppdragsgivaren kontaktar dig om ett större förändringsuppdrag, och han betonar särskilt din branscherfarenhet som värdefull.

Etiska rådets kommentar

För konsultföretag med flera konsulter är det nästan omöjligt att inte hamna i denna typ av situationer och det finns inget enkelt svar på hur du bör agera. Viktigt är dock att minnas att ett professionellt förhållningssätt bland annat handlar om att aldrig föra icke allmänt känd information om förhållanden hos en uppdragsgivare vidare till andra, konkurrenter eller ej. Även om du arbetar för två konkurrenter med deras goda minne kan du alltså aldrig använda den företagsspecifika kunskapen om den ene hos den 
andre. 

Innan du åtar dig uppdraget bör du alltså tänka på följande frågor:

  • Är uppdragen av liknande karaktär? Hur djup insyn i affärskritiska förhållanden har du? Ju djupare involverad i företagets affär du är, desto mer tveksamt är det att parallellt arbeta med konkurrerande företag.
  •  Om du berättar för din uppdragsgivare om denna förfrågan, vad kommer denne då att anse? Det är avgörande att båda parter vet att du arbetar för bägge och ger sitt samtycke.
  • Kan någon annan i ditt företag (eller ett annat team) ta sig an den nya uppdragsgivaren? Är det möjligt att hålla teamen åtskilda, i det fall uppdraget är strategisk och affärskritiskt?