Etiska dilemman - När kompisen är uppdragsgivare

Frågeställning

En av dina bästa vänner sedan många år har blivit VD för ett företag med 200 anställda och kontaktar dig för ett uppdrag som handlar om att effektivisera verksamheten med möjliga personalneddragningar som följd. Ni har tidigare aldrig haft någon affärsrelation, utan enbart en privat relation som också inbegriper era respektive. Du är orolig för om er privata relation ska störa ditt omdöme om du åtar dig uppdraget.

Etiska rådets kommentar

Att skapa affärer som managementkonsult handlar mycket om relationsbyggande, och att göra affärer med vänner och bekanta är i sig inte fel. 
Om du går in i uppdraget är det viktigt att ni båda kan skilja på det privata och det professionella. Ett professionellt förhållningssätt handlar bland annat om att förhålla sig oberoende till uppdragsgivaren, vilket i vissa fall kan vara svårt om man har en för nära relation. Er privata relation kan också färga av sig på hur du uppfattas i organisationen.

Innan du åtar dig uppdraget bör du tänka på följande:

  • Kommer ni att kunna skilja på det privata och det professionella? Kommer du att kunna förhålla dig saklig och oberoende?
  • Hur gör du om du får ”överskottsinformation”?
  • Vilken ska din roll i organisationen vara och hur kommer vetskapen om att du är vän till VDn att påverka ditt mandat och förtroendet för ditt agerande?
  • Kan någon annan i ditt företag eller någon konsultkollega ta sig an uppdraget?