Etiska dilemman - När förutsättningarna saknas

Frågeställning

Du och några kollegor är engagerade för att göra en analys av i en organisation. Situationen är mycket turbulent på grund av ändrade ägarförhållanden. Er analys och era rekommendationer kommer sannolikt att utgöra ett av underlagen till förestående omstruktureringar.
Exempelvis upplever du att VDn utövar påtryckningar för att ni ska skriva rapporten på ett sätt som gynnar dennes intressen och andra personer underlåter att förse er med relevant material. Kort sagt, situationen är besvärlig.
Vad gör ni?

Etiska rådets kommentar

Det är centralt att innan man åtar sig ett uppdrag att så noggrant som möjligt precisera förutsättningarna för att kunna agera professionellt i sin konsultroll. Väl preciserade förutsättningar skapar handlingsutrymme för att få ta del av relevant material för att kunna göra en professionell analys och bedömning. 
Det är viktigt att ta upp frågan med VD då det saknas förutsättningar och resurser för att genomföra uppdraget enligt överenskommelse.