VILKA ÄR VÅRA MEDLEMMAR?

Managementkonsultbranschen är en förtroendebransch och förtroende skapas i relationer människor emellan. Därför vill vi från SMKs sida lyfta fram ett axplock av alla fantastiska profiler som med outsinligt engagemang driver branschen framåt.

Först ut är Gunnila Masreliez-Steen, som bland annat har en rykande färsk studie att berätta om.

KORTA FAKTA
                                 

Namn Gunnila Masreliez-Steen
Antal år i yrket 50
Nuvarande Bolag och roll Kontura, ägare och arbetande styrelseordförande
Inriktning Bred management- och organisationskonsult med erfarenhet från
lokala och internationella bolag, offentliga och ideella organisationer i
32 länder på 4 kontinenter.
Förtroendeuppdrag Styrelseordförande för Sweden IWF (International Women´s Forum)
Vice ordförande i styrelsen för Montemarina, Spanien
Styrelsemedlem i SMK
Invald medlem i Projektakademin
Akademin Visiting professor at Thunderbird (American Graduate School of
International Management) Arizona USA


Gunnila, utifrån din långa erfarenhet i yrket, vad skulle du säga är managementkonsultens viktigaste bidrag till dagens företag och samhälle?
Utan konsulterna skulle valet av lösningar gå mer i samma banor. Perspektiven skulle vara snävare och mer fokus läggas på de interna behoven, i stället för på omvärldens, dvs dem man är till för.
 
När vi kommer tillbaka till vardagen, efter dessa gemensamma upplevelser över hela världen av Coronapandemin, kommer mycket att vara annorlunda. Hur vet vi ännu inte, men i backspegeln kommer vi att se tydliga mönster. Konsulterna behövs i omställningen. Om  företag och offentliga organisationer strävar efter att återställa det som var kommer det att ta längre tid att få igång verksamheten, eftersom omvärlden kommer att ha förändrats. Det handlar om ekonomiska förutsättningar, efterfrågan på marknaden, grundläggande värderingar i synen på arbetet, förhållningssätt till varandra kollegor emellan, etc.
 
En god managementkonsult tillför kunden analyser och erfarenheter av andra lösningar utifrån likartade problem i liknande organisationer eller företag. Hen utmanar. Hen tillför kunskap. Konsulter är kreativa och tar ansvar för att resultat uppnås genom kundens chefer och medarbetare. En god managementkonsult gör inte jobbet åt kunden. I stället lär de upp kundens personal, så att konsultens kunskap finns kvar i verksamheten, när hen lämnar. Med sin kunskap om metoder och verktyg som kan underlätta arbetet, bidrar konsulten med struktur och tydliggörande av var man befinner sig i utvecklingsarbetet. 
 
Konsulten är den kugge som kan skapa bryggan mellan det gamla och det nya som kommer.
 
På Kontura har ni nyligen genomfört en studie om förutsättningar och utmaningar inom kommunsektorn, vad har ni kommit fram till?
Rapporten ”Chefskap för den ny välfärden” som genomförts i partnerskap med Linköpings kommun är en mycket stor genomgång av utgångsläget inför kommande förändringar. Vad är man duktiga på? Vad behöver man utveckla? Fyra områden som beskriver jobbet: Leda verksamhet, Leda förändringar, Leda medarbetare och Leda sig själv är undersökta. Utifrån fyra olika källor som visar om det man säger också är det man gör. Till delar är totalt 8 stora och små kommuner med i materialet.  Som vägledning finns områden som behöver anpassas till morgondagens behov beskrivna. Sedan är det upp till varje kommun att finna för dem lämpliga sätt att gripa sig an uppgiften.
 
Dagens kommunala chefer är duktiga på att Leda medarbetare och sig själva, men såväl deras chefer som deras medarbetare ger dem som feedback, att de ändå måste bli bättre på detta ledarskap. Arbetslivskulturen, inom vars ramar de driver sitt arbete, värderar ledning av människor före ledning av verksamhet och omställning till morgondagens behov. Detta är ett observandum när vi kommer tillbaka till verkligheten efter pandemin. Dagens chefer behöver lära sig att driva en verksamhet med många anställda mot tydliga verksamhetsmål, så att de kunderde är till för som organisation, får sina behov mötta. Detta kommer att ställa krav på att cheferna utvecklar sin förmåga att Leda Verksamhet och Leda förändringar. I rapporten, som finns på Konturas Hemsida och som alla kommundirektörer och HR-chefer har fått, finns många förslag på vad som behöver göras. Rapportens timing kunde inte vara bättre i dessa Coronatider, där det enda vi vet är att vi måste klara omställningen till framtiden i samverkan.
 
Gunnila, du har valt att stanna kvar i managementkonsultyrket under många år, vad är det som driver dig att gå till jobbet varje dag?
Att vara del av samhällets utveckling. Att reflektera över det som händer tillsammans med människor som arbetar på alla nivåer. Att följa arbetslivet och aktivt bidra till att förbättra det. Jag brinner för det helt enkelt och har alltid gjort. 
 
Slutligen, varför är du medlem i branschföreningen och vilken är SMKs viktigaste roll menar du?
Konsulter behöver organisera sig. Branschen behöver synliggöras. Tillsammans kan vi visa hur viktiga managementkonsulterna är för utvecklingen i samhället. Det är SMKs uppdrag.
 
Som konsultchef ser jag att konsulter har modet att lita på den egna kunskapen. Kunniga, kreativa och drivande mot tydliga mål levererar de, när de lovat. Men en del har ack så svårt att själva inordna sig i de system de arbetar med. Ska branschen överleva är det avgörande att få ihop den, och att konsultbolagen hjälper till. Jag drar mitt strå till stacken!