Behöver du stöd i att återstarta med anledning av den pågående pandemin?

Sveriges Managementkonsulter, SMK, vill hjälpa organisationer och företag till en snabbare återstart. Med anledning av att många ledare drabbas hårt, har vi nu startat ett initiativ för att kunna hjälpa till. I detta initiativ, som vi kallar Återstart med SMK, får du managementkonsultstöd från några av SMKs medlemmar helt kostnadsfritt.

Vill du ta del av erbjudandet? Anmäl dig här:


Hur fungerar Återstart med SMK?
1. Du anmäler dig och fyller i dina uppgifter via länken ovan.
2. Vi kontaktar dig för att få veta mer om dina behov och utvidga problemformuleringen. Dessutom identifierar vi vilka kompetenser som behövs för att stötta dig, detta för att  kunna matcha ihop dig med några av våra managementkonsulter. 
3. Vid ett rådgivnings- eller bollplanksmöte får du sedan stöd av 1-3 managementkonsulter, med syfte att ni ska kunna diskutera problemställningen. Under ca 1 timme ses ni digitalt.

Vill du veta mer om erbjudandet innan du anmäler dig? Kontakta oss så berättar vi mer! 

Vi behandlar givetvis alla dina uppgifter i enlighet med GDPR.

Vi behöver bli fler för att bli starkare

Bli medlem nu
Sveriges Managementkonsulter en branschorganisation för managementkonsultföretag. Som en sådan, anser vi att det, nu om någonsin, gäller att samla krafterna och kavla upp ärmarna tillsammans! Vårt främsta uppdrag att bevaka branschens intressen.
 
Branschen består idag av runt 15 000 managementkonsulter. I dessa oroliga tider är det dags att stötta varandra.
 
Tillsammans kan vi

  • Utöva inflytande på samhället då det gäller synen på managementkonsulter
  • Vara aktiva i media och driva debatten för hållbart och strategiskt management
  • Driva etiska frågor och frågan om auktorisation av managementkonsulter
  • Utveckla oss tillsammans, genom att lära av varandra och dela erfarenheter
  • Påverka våra möjligheter att vinna fler offentliga upphandlingar
  • Sätta tryck på Svenskt Näringsliv, så att de bidrar till att hävda våra frågor
  • Bearbeta den internationella branschorganisationen, ICMCI, för managementkonsultföretag, tillsammans med våra skandinaviska grannar


Några ord från vår ordförande: 
Ställ om – ställ inte in! 
Ska vi sitta isolerade tills det finns ett vaccin, talar vi om minst ett år, gissar jag. Vid det laget har de flesta av våra företag i branschen troligen gått i konkurs. Våra tjänster kommer att behövas när vi ska få igång arbetslivet i Sverige igen!
 
Vi kan hjälpas åt att ta oss och våra kunder igenom förändringskurvan så fort som möjligt. Förnekelsen har nog de flesta av oss passerat, men många agerar nu med ilska och oro, det är bara att läsa inläggen i sociala och andra medier. Många av oss har nu också kommit över nästa steg, vi har reagerat med apati och kanske också sorg.
 
Men nu är det dags att vi tar initiativ, accepterar situationen, ställer om och att vi i managementkonsultbranschen tillsammans engagerar oss i att hjälpa de företag och offentliga organisationer som går på knäna.
 
SMK behöver bli starkare
Vi behöver nu bli fler för att kunna generera nytta tillsammans och för att göra oss bättre hörda!
För få av Sveriges managementkonsulter är idag medlemmar hos oss. Vi hoppas nu på stor anslutning och ett stort engagemang.
 
Vi har bland annat startat en ”Task Force” för att bli starkare tillsammans, bli fler och framförallt göra saker som kan bidra till affärsnytta för oss alla nu och inte sedan, då det är för sent. Vi ser också över våra etiska riktlinjer och utreder en möjlig auktorisation.
 
Det är viktigt att vi hjälps åt nu – inget managementkonsultföretag är för stort eller för litet för att bidra.

Tillsammans kan vi göra oss hörda!

Styrelsen genom
Lilian Klasson, ordförande
 
Bli medlem redan idag
Anmäl dig som medlem här och nu, så skickar vi information om priser etc!
 

Kalendarium

Nyheter

2020 > 06

Omtanke och Återstart
”Är det bra med dig”, en vardaglig fras av omtanke som fått en helt annan innebörd i dessa tider. För frågan ställs numera alltid med ett förbehåll, den ömsesidiga vetskapen om att situationen i grunden inte alls är särskilt bra. För många rent av riktigt dålig med stor oro inför framtiden. Oro för nära och käras hälsa, om den egna ekonomin, om företagets framtid eller till och med om maktbalansen i världen.

Ändå upplever jag en väldigt stark och positiv kraft med stor medmänsklighet i denna omtumlande tid. Vi ställer om, anpassar oss och bryr oss lite extra om varandra. Tidsperspektivet har förskjutits - vi tänker i scenarios, och fattar bara beslut om det vi vet här och nu.

På sätt och vis är detta vardag för mig och många andra i yrket som managementkonsult. Att vägleda i förändring är det vi gör. Skillnaden är att nu är behovet så ofantligt mycket större, med enorma värden som riskeras. Över en natt behöver mer eller mindre alla företag och organisationer hitta strategier och arbetsformer för att kunna navigera under stor oförutsägbarhet.

I rollen som branschförening för Sveriges Managementkonsulter har vi en unik ställning i att kunna samla och vidareförmedla rådgivning och stöd inom alla de frågor som en ledningsgrupp ställs inför. Därför vill vi utöver våra befintliga kunduppdrag bidra med vad vi kan för att lindra oron och förbättra förutsättningarna för fler företag och organisationer att ta sig igenom denna oerhört tuffa period.

Vi kallar erbjudandet för Återstart med SMK, och hoppas att det är just vad det kommer att bli. Jag hoppas därför att just Du och Din organisation tar tillvara möjligheten till kostnadsfri rådgivning i digitalt format (givetvis). Det kan handla om att få tips på metoder, ex för riskanalys, prognostisering eller digitala verktyg, råd avseende kommunikation under osäkerhet, eller kanske bara någon att vrida och vända på ett problem med. Du hittar mer information på vår hemsida.

Varmt välkommen,
Malin Wennebro
Vice Ordförande Sveriges Managementkonsulter

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt

Sveriges Managementkonsulter
Box 331
11173 STOCKHOLM

Mailadress:
info@samc.se