MED MANAGEMENTKONSULTEN I FOKUS

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. Sveriges Managementkonsulter (SMK) är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. Genom att aktivt arbeta med strategiskt viktiga frågor för managementkonsulter kan vi bidra till starka och välmående företag som ständigt utvecklas. 
 

Kalendarium

Nyheter

2018 > 09

Dear ICMCI Members,
 
CMC-Global Institute (CMC-GI) are looking for CMC volunteer mentors and assessors for new CMC Candidates. As you know, CMC-GI operates globally in countries where there are no ICMCI Member Institutes, and this would give your volunteers the opportunity to meet professionals from other countries and expand their global networking, as well as joining a great group of like-minded CMCs who are working hard to advance the profession globally.
 
Interested candidates would ideally be: 

  • Aware of the CMC Global-mandated certification process.
  • Have some experience overseeing completion of Engagement Summaries and/or conducting Oral Assessments.
  • Must have 5 or more years as a CMC in good standing of the national IMC.

 
If your candidate does not have the above experiences but is a senior consultant (10 years or more) willing to be trained, please also be in contact and we can decide if this would be a good opportunity for them.
 
For placing your interest or naming candidates, please contact Jon Pascoe, Fellow CMC, Registrar of CMC-GI at jpascoe@pascoemanagement.ca with a cc to membership@cmcgi.org.
 
Sent on behalf of CMC-Global Institute.

Jon Pascoe, Fellow Certified Management Consultant
Registrar, Certified Management Consultants
 

CMC-Global Institute
C/O Maurer & Stager AG
Fraumunsterstrasse 17/Postfach 318
CH – 8024 ZurichEmail: jpascoe@pascoemanagement.ca     
Web: www.cmcgi.org

Läs hela inlägget »

En kartläggning av myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster. SMK har deltagit som branschorganisation.

"Förstudieprojektet har under våren kartlagt avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster.

Projektet har haft referensgruppsmöten med deltagare från tio olika myndigheter, vi har träffat alla våra nuvarande och tre potentiella ramavtalsleverantörer samt en branschorganisation. Vi har också skickat ut två enkäter, en till leverantörer och en till avropsberättigade myndigheter.

Förstudierapporten är nu publicerad.

Vid frågor kontakta Åsa Fröding."

Källa: https://www.avropa.se/Nyheter/2018/itu/forstudierapport-managementtjanster---publicerad/

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt

Sveriges Managementkonsulter, SAMC
Box 55545
102 04 Stockholm

Besöksadress: 
Almega
Sturegatan 11
114 36 Stockholm