Kalendarium

Nyheter

2018

En kartläggning av myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster. SMK har deltagit som branschorganisation.

"Förstudieprojektet har under våren kartlagt avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området managementtjänster.

Projektet har haft referensgruppsmöten med deltagare från tio olika myndigheter, vi har träffat alla våra nuvarande och tre potentiella ramavtalsleverantörer samt en branschorganisation. Vi har också skickat ut två enkäter, en till leverantörer och en till avropsberättigade myndigheter.

Förstudierapporten är nu publicerad.

Vid frågor kontakta Åsa Fröding."

Källa: https://www.avropa.se/Nyheter/2018/itu/forstudierapport-managementtjanster---publicerad/

Läs hela inlägget »

Drömmer du om en nystart i karriären? Du är inte ensam! En undersökning visar vad svenska chefer helst vill bli om de kunde byta karriärbana.

Det är Manpower som frågat 255 chefer vilket som är deras drömjobb. När undersökningen gjordes 2017 kom författare i topp. Därför är det förvånande att det yrket helt försvunnit från chefernas horisont. I stället är det säljare som toppar listan, vilket Manpowers vd i Sverige Lars Forseth analyserar.

”Att vara chef innebär att arbeta strategiskt, ledande och långsiktigt. Kanske finns det ett sug efter att se snabbare resultat av sitt arbete, som gör att säljare toppar chefernas drömjobbslista”, säger han.

Vilka fler jobb drömmer svenska chefer om? Här är hela topplistan:
1. Säljare
2. Mangementkonsult
3. Kommunikatör/Marknadsförare
4. Projektledare
5. Uppfinnare
6. Lärare
7. Livs- och/eller karriärcoach
8. Hantverkare
9. Controller
10. Ekonom

Samtidigt uppger nästan hälften (48 procent) att de är nöjda med sitt nuvarande jobb och vill därför inte byta karriärbana. Faktum är att chefer är mer nöjda med sin jobbsituation än icke-chefer, visar undersökningen.

På frågan ”Vilken chef skulle du vilja vara?” svarade allra flest vd tätt följt av avdelningschef eller verksamhetschef. Längst ner på topplistan kom rollen som IT-chef.

Cheferna i undersökningen tyckte också att det bästa med jobbet är att ”utveckla andra” och att få vara delaktig i viktiga beslut. På minussidan fanns att arbetsbelastningen är hög och att ens fritid kan bli lidande på grund av jobbet.

Källa: https://chef.se/har-ar-chefernas-dromjobb-10-yrken/

Läs hela inlägget »

Stakeholders from twenty countries attended the event to demonstrate their support and discuss how the standard will evolve and be implemented in the future.

Vienna, Austria. ICMCI held its event celebrating the one-year anniversary of the launch of the ISO 20700, the first published service standard.

Stakeholders from twenty countries were in attendance with representatives from six international organizations. The agenda covered areas of the ISO 20700 strategy, opportunities, implications of possible routes for the consulting industry and consultancies to strive for successful engagements.

The event took place at the WKO Sky Lounge - Austrian Federal Economic Chamber and included a follow up event celebrating International Consultants’ Day 2018.

The welcoming speakers were unified in their support for the ISO standard and its potential to make a difference.  Ms. Ulrike Rabmer-Koller, UEAPME - European Crafts and SME Association - President and WKO Vice President, stated “We intend to strengthen the SME involvement in and awareness on the standardization process” and continued by saying “Standardisation is becoming increasingly more important to access new markets and for SMEs need to have the opportunity to spread their wings.” 

Ms. Elisabeth Stampfl-Blaha, Managing Director Austrian Standards, and Former ISO Vice President Technical Management addressed the participants by highlighting that services make up an overwhelming part of the global economy and this explains a growing need for International Standards in the services sector. Ms. Stampfl-Blaha stated: “The International Standard ISO 20700 helps to clarify expectations between management consultants and their customers and is the basis for transparency and trust. This event brings together an outstanding variety of expertise from so many countries of the world for discussing the current and future implementation for this important standard.”

The ICMCI board members present at the event also acknowledged the value of the standard. Sorin Caian, Chair of ICMCI, stated that “Management consulting is all about adding value. There are two components that help assure this: professionalism and ethics and both are apparent and instilled in the standard.” Robert Bodenstein, PC 280 Chair commented that “Management consulting is a young profession, in most countries it is not regulated in any way. IS0 20700 helps to achieve common goals that can be agreed between consultants and clients”. This was followed by Ilse Ennsfellner, Chair CEN TC 381 saying “Together, management consultants and clients can shape our future, The IS0 20700 standard will be a best seller as it clarifies the rights and responsibilities of both the provider and the user of the service.”
 

The event included an address by Karl Grün, Director Standards Development at Austrian Standards International, Standardization and Innovation who focused on the strategy of ISO on service standardization and what we can learn from the standard especially in terms of outreach and post publication activities. According to Mr. Grün: “A standard helps to answer the question: What does good look like? ISO 20700 does this for the delivery of management consulting services.”

All participants were involved in the discussions and contributed to shaping the next steps for the implementation of the standard after listening to our panelists. All contributors were in agreement that the standard will enhance the confidence of clients in consulting, boost impact of projects, and contribute to the economic and social progress.  Natalia Makova of EBRD stated that: “EBRD – European Bank for Reconstruction and Development works with over 4,500 local consultants in 30 countries, and to date has supported over 30,000 advisory projects with SMEs, to the Bank is planning to incorporate ISO 20700 to the training courses for local consultants in order to support them in delivering better results". Adnan Atwa of UNIDO -United Nations Industrial Development Organisation- included in his panel address: “ISO 20700 lays out the basics of the delivery of management consulting services. From my service, documenting and standardizing the basics is very important.” And continued by saying: “I believe that ISO 20700 is an important guiding document that contributes to enhancing good governance and professional practices when providing consulting or technical assistance services.”

Discussion focused on change and the speed of change. Sorin Caian talked of the uncertainties of where management consulting will be in 5 years, and that change should not cause fear.  Frank Wagner of FCSI focused on what we can learn from the development and implementation of other standards and concluded by saying: “Fair competition is important. ISO 20700 provides a baseline that members in the association can follow. The starting point is to develop tools for both consultants and clients. FSCI (Foodservice Consultants Society International) will be outing considerable effort behind this.”

As an Academic Fellow of ICMCI, and a practicing management consultant, Greg Richards tapped on the creative part of management consulting and that “Some would say that standards impede creativity. In fact, standards help creativity because they constrain your focus and allow one to be as creative as possible within the bounds of the standard.” As in training the next generation of consultants: “It is important to help them understand the rationale behind and the application of the standards in the field of consultancy. Overall, such an understanding helps them to become better consultants, and in my view better managers if they choose not to enter the field of consulting.” 

Mr. Jack Yao of CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade- shared with participants the experiences of implementing ISO 20700 in China and the steps already taken by them to establish the website and translate the standard to Chinese.  Dr. Frenn of IRI (Industrial Research Institute in Lebanon) focused on how the implementation of the standard will “assist them at a national level and that it will contribute to the success of the institute”.

As part of increasing awareness of the standard, CMC-Global launched a number of tools and actions including the self-declaration list, the tailored training programme targeting consultants and clients, and the www.iso20700.org website.

Click to view full event Photo Album and Sessions Videos

About ICMCI: 

ICMCI (CMC-Global) is an international membership organisation and a network of the management advisory and consultancy associations and institutes worldwide, who have a common purpose and shared values and goals.

www.cmc-global.org           www.iso20700.org

Läs hela inlägget »

Vid årets stämma utsågs den nya styrelsen. Vi passar på att tacka Dag Larsson för 8 år som ordförande och önskar Lilian Klasson välkommen som ny ordförande för Sveriges Managementkonsulter.
Nya i styrelsen för i år är också Malin Wennebro, Louise Sandén och Robert Schuman.
Hela styrelsen hittar ni här.

Läs hela inlägget »


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Medlemmar i Sveriges Managementkonsulter kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Tid: Torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00

Plats: Almega, Sturegatan 11

Dagordning för ordinarie föreningsstämma:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande för stämman justera  stämmoprotokollet
4. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår
6. Revisionsberättelse över föregående räkenskapsår
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens framställningar till stämman
9. Medlemmars framställningar till stämman
10. Val av ordförande, vice ordförande samt val av styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsperiod intill nästa ordinarie föreningsstämma
11. Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Etiska Rådet
12. Val av sammankallande ledamot samt ledamöter för Certifieringsrådet
13. Val av föreningsrepresentanter till Svenskt Näringslivs olika organ
14. Val av revisor
15. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
16. Val av valberedning
17. Mötet avslutas

Svar om deltagande eller icke deltagande till info@samc.se.

Välkomna!

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Iréne Svenonius, Finanslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting kommer på SNK's jubileum den 15:e mars och pratar om vilka krav som kommer att ställas på framtidens managementkonsulter. Du har väl anmält dig!
För mer information och anmälan klicka här. 

Läs hela inlägget »

SMK firar 50 års jubileum och har i samband med detta instiftat ett pris för det mest excellenta managementkonsultuppdraget. Det är första året som priset delas ut och samtliga medlemmar i SMK har möjligheten att nominera pristagare.
Det kunduppdrag du vill nominera ska ha genomförts av ett medlemsföretag i SMK och avslutats under 2017. Juryn som bedömer de nominerade bidragen är sammansatt av ledamöter i SMK:s styrelse samt Andreas Werr, Professor på Stockholms Handelshögskola.
Senast den 6 mars vill vi ha ditt förslag. Se PDF nedan för ytterligare information.
Nomineringen av pristagare gör du genom att besvara ett antal frågeställningar och göra en kortare beskrivning av uppdraget och det värde det skapat för kunden. Du kan nominera ditt eget företag eller något annat. Som högst kan du nominera tre (3) uppdrag. Det vinnande bidraget presenteras under jubileumskvällen den 15:e mars av juryn med deras motivering. Därefter publiceras det på SMK:s hemsida. Det vinnande företaget kommer även att kunna använda emblemet ”Winner of SMK Award 2018” på sin hemsida och i mejl.

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt

Sveriges Managementkonsulter, SAMC
Box 55545
102 04 Stockholm

Besöksadress: 
Almega
Sturegatan 11
114 36 Stockholm