MED MANAGEMENTKONSULTEN I FOKUS

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. Sveriges Managementkonsulter (SMK) är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. Genom att aktivt arbeta med strategiskt viktiga frågor för managementkonsulter kan vi bidra till starka och välmående företag som ständigt utvecklas. 
 

Kalendarium

Nyheter

2016 > 05

Vår vice Ordförande Marcus Wideroth deltog i en paneldebatt kring framtidens affärsmodeller för konsultföretag inom Teknik och Design. Det var branschorganisationen för Sveriges Teknik och Design företag som hade bjudit in till diskussionen i samband med deras medlemsdag. Frågeställningarna handlade bland annat om likheter och olikheter i affärsmodeller för konsulter i olika branscher och vilka utmaningar som finns inom olika branscher. En hel del likheter vad gäller både dagens utmaningar och framtida utmaningar kunde konstateras mellan olika branscher.

Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Du hittar mer info om STD här.
www.std.se

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt

Sveriges Managementkonsulter
Box 331
11173 STOCKHOLM

Mailadress:
info@samc.se