MED MANAGEMENTKONSULTEN I FOKUS

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. Sveriges Managementkonsulter (SMK) är en branschorganisation som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen. Genom att aktivt arbeta med strategiskt viktiga frågor för managementkonsulter kan vi bidra till starka och välmående företag som ständigt utvecklas. 
 

Kalendarium

Nyheter

2015 > 01

Region Skåne planerar att upphandla Konsulttjänster inom områdena verksamhet/organisation/produktionsstyrning och produktionsuppföljning resp ekonomistyrning. Innan slutligt förfrågningsunderlag fastställs genomför man en s k extern remiss. 

Sveriges Managementkonsulter välkomnar detta förvarande och har lämnat in ett svar på remissen där vi lyfter fram ett antal olika aspekter som vi tyckr är viktiga att ta med när man upphandlar denna typ av tjänster.

Mer information om Region Skånes externa remissförfarande hittar du på:
http://www.skane.se/externremiss

Läs hela inlägget »

God fortsättning på det nya året. Hjärtligt välkommen till Mingel- och Informationsmöte hos Sveriges Managementkonsulter. Managementkonsultbranschen är satt under kraftig förändring och det är många aktörer som gör anspråk på en marknad som inte är helt enkel att definiera. Denna medlemsträff fokuserar branschens utveckling och vi diskuterar vart den är på väg och vad det betyder för managementkonsultföretagen.

Analysföretaget Bisnode (del av Justitia) presenterade i höstas en branschstudie för Managementkonsultbranschen och en representant från Bisnode medverkar under mötet. Vi tar undersökningen som utgångspunkt i vår analys av branschen och dess utveckling i våra diskussioner. 

Underlaget finns att tillgå för medlemmar i Managementkonsultföreningen till reducerat pris. 

Tid och plats
Mötet avhålls i Almegas lokaler på Sturegatan 11 i Stockholm den 9:e februari kl. 17.30. 
Din anmälan gör du på följande länk: info@samc.se 
Mingelbuffé och dryck ingår. 
Medlemmar gratis och icke medlemmar 495 Kr.
 

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev

Vi tror på att en aktiv utveckling av Sveriges företag är en avgörande framgångsfaktor för ett välmående samhälle. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och säkerställ att du får löpande info och inbjudningar till våra möten.

Kontakt

Sveriges Managementkonsulter
Box 331
11173 STOCKHOLM

Mailadress:
info@samc.se