SMK AWARD IN CONSULTING EXCELLENCE

I samband med SMK:s 50-årsjubileum instiftades ett pris det mest excellenta managementkonsultuppdraget. Det övergripande syftet med utmärkelsen är att stärka det svenska företagandet för att utveckla den svenska företagsmarknaden och svenskt management. Genom priset lyfts framgångsrika företag och talanger inom managementkonsultområdet fram och i samband med utmärkelsen kan även viktig forskning som bidrar till att utveckla hela managementområdet belysas.

Bidrag som kan vara med och tävla ska ha genomförts av medlemsföretag och ha avslutats under det år som priset gäller.

Tidigare vinnare

2018

2018 års SMK Award in Consulting Excellence för uppdrag slutfört 2017 tilldelades Ekan Management med följande motivation från juryn:
 
"Många organisationsmiljöer omfattar professionella individer med ett starkt patos för sitt karriärval. Det gäller skådespelare, advokater, journalister och vårdpersonal. I en värld som alltmer präglas av krav på effektivitet och av konkurrens måste dessa personer vänja sig vid att samexistera med en ekonomistyrningskultur.
 
Ekan har i sitt projekt uppenbarligen lyckats impregnera en tidigare konkurrensskyddad verksamhet med kunskaper om affärsmässighet, ekonomistyrning och konkurrens. Det vittnar bland annat uppdragsgivaren om."