Styrelsen.

Styrelsen för Sveriges Managementkonsulter består av representanter från olika medlemsföretag.

Ordförande

Dag Larsson - CEO Ekan Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
dag.larsson@ekan.com
+46 708 17 66 15

vice Ordförande

Marcus Wideroth - Founder & Partner Sherpa Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
marcus.wideroth@sherpamanagement.se
+46 708-25 53 32

Gunnila Masreliez-Steen - President Kontura International AB
mz@kontura.se
+46 709 81 42 51

Per Anderberg - Owner at QEM Consulting Anderberg & Partners AB
per@qemconsulting.se
+46 587 259 40

Lilian Klasson - CEO House of Stratvise AB
lilian.klasson@stratvise.com
+46 708 25 00 12

Gunnar Lindebo

Gunnar Linedebo - Kvadrat Management AB
gunnar.lindebo@kvadrat.se

+46 734 23 16 10

Lena Wästfelt

Lena Wästfelt - Lena Wästfelt Utveckling AB
lena.wastfelt@outlook.com
+46 70 345 69 07

Certifieringsrådet.

Rådet certifierar medlemmar i enlighet med den internationella CMC standarden. 

Marlene Roos

Marlene Roos - Ordförande
Implement Consulting Group
marlene.roos@implement.se

Andreas Werr

Andreas Werr
Professor Handelshögskolan
Andreas.Werr@hhs.se

Anders Höijer

Anders Höijer
Ekan Management
anders.hoijer@ekan.com

Etiska rådet.

Ger råd och anvisningar om de etiska reglernas tillämpning. 

Evelina Kambre Öberg - Ordförande
Ekan Management AB
evelina.kambre.oberg@ekan.com

Ulf Boman

Ulf Boman
Kairos Future AB
ulf.boman@kairosfuture.com

Gunnar Lindebo
Kvadrat Management AB
gunnar.lindebo@kvadrat.se,
+46 734 23 16 10