STYRELSEN

Styrelsen för Sveriges Managementkonsulter består av representanter från olika medlemsföretag.

Ordförande
Lilian Klasson - CEO House of Stratvise AB
lilian.klasson@stratvise.com
+46 708 25 00 12

vice Ordförande - Representant Svenskt Näringsliv

Marcus Wideroth - Founder & Partner Sherpa Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
marcus.wideroth@sherpamanagement.se
+46 708 25 53 32

Gunnila Masreliez-Steen - President Kontura International AB
mz@kontura.se
+46 709 81 42 51

Gunnar Lindebo

Gunnar Linedebo - House of Stratvise
gunnar.lindebo@stratvise.se

+46 734 23 16 10

Lena Wästfelt

Lena Wästfelt - Lena Wästfelt Utveckling AB
lena.wastfelt@outlook.com
+46 70 345 69 07

Lena Wästfelt

Malin Wennebro - Ekan Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
malin.wennebro@ekan.se

Lena Wästfelt

Louise Sandén - Propia AB
sanden.louise@gmail.com

Robert Schuman

Robert Schuman - Schuman Partners AB
robert@schuman.se
+46 732 511 240

Certifieringsrådet

Rådet certifierar medlemmar i enlighet med den internationella CMC standarden. 

Andreas Werr

Andreas Werr
Professor Handelshögskolan
Andreas.Werr@hhs.se

Anders Höijer

Anders Höijer (ordförande)
Ekan Management
anders.hoijer@ekan.com

Etiska rådet

Ger råd och anvisningar om de etiska reglernas tillämpning. 

Evelina Kambre Öberg - Ordförande
Ekan Management AB
evelina.kambre.oberg@ekan.com

Ulf Boman

Ann Malmsten
Indea AB
ann.malmsten@indea.se