STYRELSEN

Styrelsen för Sveriges Managementkonsulter består av representanter från olika medlemsföretag.

Ordförande
Lilian Klasson - CEO House of Stratvise AB
lilian.klasson@stratvise.com
+46 708 25 00 12

vice Ordförande - Representant Svenskt Näringsliv

Marcus Wideroth - Founder & Partner Sherpa Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
marcus.wideroth@sherpamanagement.se
+46 708 25 53 32

Gunnar Lindebo

Gunnar Linedebo - House of Stratvise
gunnar.lindebo@stratvise.se

+46 734 23 16 10

Gunnila Masreliez-Steen - President Kontura International AB
mz@kontura.se
+46 709 81 42 51

Lena Wästfelt

Malin Wennebro - Ekan Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
malin.wennebro@ekan.se

Robert Schuman

Robert Schuman - Schuman Partners AB
robert@schuman.se
+46 732 511 240

Robert Schuman

Johanna Franson - Propia AB

johanna.fransson@propia.se
+46 70 66 99 170

Revisor

Robert Schuman

Kajsa Goding - Grant Thornton Sweden AB
kajsa.goding@se.gt.com
+46 8-563 070 93

Certifieringsrådet

Rådet certifierar medlemmar i enlighet med den internationella CMC standarden. 

Andreas Werr

Andreas Werr
Professor Handelshögskolan
Andreas.Werr@hhs.se

Anders Höijer

Anders Höijer (ordförande)
Ekan Management
anders.hoijer@ekan.com

Anders Höijer

Anna Segerberg
Ekan Management
anna.segerberg@ekan.com

Certifieringsrådet

Anders Höijer

Dag Larsson
Ekan Management
dag.larsson@ekan.com

Etiska rådet

Ger råd och anvisningar om de etiska reglernas tillämpning. 

Evelina Kambre Öberg - Ordförande
Ekan Management AB
evelina.kambre.oberg@ekan.com

Ulf Boman

Ann Malmsten
Indea AB
ann.malmsten@indea.se