STYRELSEN

Styrelsen för Sveriges Managementkonsulter består av representanter från olika medlemsföretag.

Ordförande och Representant Svenskt Näringsliv
Lilian Klasson - House of Stratvise AB
ordforande@samc.se, lilian.klasson@stratvise.com

+46 708 25 00 12

Malin Wennebro

vice Ordförande
Malin Wennebro - Ekan Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
v.ordforande@samc.se, malin.wennebro@ekan.se

Marcus Wideroth - Founder & Partner Sherpa Management AB
Certified Management Consultant (CMC)
marcus.wideroth@sherpamanagement.se
+46 708 25 53 32

Gunnila Masreliez-Steen - President Kontura International AB
mz@kontura.se
+46 709 81 42 51

Johanna Fransson

Johanna Franson - Propia AB

johanna.fransson@propia.se
+46 70 66 99 170

Malin Domeij

Malin Domeij - Domeij Consulting AB
Certified Management Consultant (CMC)
malin@domeijconsulting.se
+46 73 274 3025

Thomas Krook

Thomas Krook - INDEA
Thomas.Krook@indea.se
+46 705 790 30

Jörgen Jedbratt

Jörgen Jedbratt - Kairos Future
jorgen.jedbratt@kairosfuture.com
+46 705 801463

André Sjöberg

Andrè Sjöberg - Ledarskapsteknik.se
andre.sjoberg@live.se
+46 732 526 5350

Gunnar Lindebo

Gunnar Lindebo - House of Stratvise
gunnar.lindebo@stratvise.se

+46 734 23 16 10

Revisor

Robert Schuman

Alexandra Strand- Parsells Revisionsbyrå AB
 

Certifieringsrådet

Rådet certifierar medlemmar i enlighet med den internationella CMC standarden. 

Anders Höijer

Anders Höijer - Ordförande
Ekan Management
anders.hoijer@ekan.com

Andreas Werr

Andreas Werr
Professor Handelshögskolan
Andreas.Werr@hhs.se

Anders Höijer

Marcus Wideroth
Sherpa Management
marcus.wideroth@sherpamanagement.se

Valberedningen

Anders Höijer

Dag Larsson
Ekan Management
dag.larsson@ekan.com

Anders Höijer

Gunnar Lindebo
House of Stratvise
gunnar.lindebo@stratvise.se

Etiska rådet

Ger råd och anvisningar om de etiska reglernas tillämpning. 

Ulf Boman

Ann Malmsten - Ordförande
Indea AB
ann.malmsten@indea.se

Evelina Kambre
Ekan Management AB
evelina.kambre@ekan.com